หน้า : พิมพ์หน้านี้ - มั่นคงเคหะการ ห่วงใยทุกชีวิต เพิ่มระดับมาตรฐานการบริการ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: takatsuki55 ที่ 11 ส.ค. 21, 15:35 น

มั่นคงเคหะการ ห่วงใยทุกชีวิต เพิ่มระดับมาตรฐานการบริการ


กระทู้: มั่นคงเคหะการ ห่วงใยทุกชีวิต เพิ่มระดับมาตรฐานการบริการ
เริ่มกระทู้โดย: takatsuki55 ที่ 11 ส.ค. 21, 15:35 น
(https://i.imgur.com/JxfBbVe.jpg)

มั่นคงเคหะการ ห่วงใยทุกชีวิต
เพิ่มระดับมาตรฐานการบริการ ดูแลพนักงาน ลูกค้า และลูกบ้าน

มั่นคงเคหะการ เพิ่มระดับมาตรฐานการบริการ ดูแลพนักงาน ลูกค้า และลูกบ้าน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  ล่าสุดนำถังขยะติดเชื้อ ติดตั้งให้ลูกบ้านทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้ว กว่า 20 โครงการ พร้อมแนะแนวทางการคัดแยกขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี เพื่อส่งเสริมให้ลูกบ้านได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยใช้แล้วออกจากขยะทั่วไปภายในครัวเรือน เพื่อสุขอนามัยที่ดีของลูกบ้านและเพื่อความปลอดภัยต่อสังคม

นายศักดินา แม้นเลิศ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโครงการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK กล่าวว่า ด้วยแนวคิดการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ที่คำนึงถึงเรื่องสุขภาวะที่ดี หรือ Well-being ของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาวะทางสังคม อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าได้อยู่บ้านที่มีทั้งความสบายและมีความสุข ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มีความห่วงใยและใส่ใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยในด้านสุขอนามัยต่อชุมชนและสังคม อย่างต่อเนื่อง

และจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ที่มีปริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดขยะติดเชื้อมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อาทิ หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง  ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง (Rapid test) ฯลฯ  ซึ่งส่วนใหญ่แต่ละครัวเรือนมักจะทิ้งขยะเหล่านี้ปนเปื้อนกับขยะทั่วไป ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และเสี่ยงต่อความปลอดภัยของพนักงานเก็บขยะ  ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้มีการ เพิ่มระดับมาตรฐานการบริการ เพื่อร่วมกันดูแลทุกคนให้ปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี ทั้งพนักงาน ลูกค้า และลูกบ้าน ตลอดจนสังคมแวดล้อม  โดยได้ร่วมกับ บริษัท ยัวร์ส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการอาคารและที่พักอาศัย พร้อมให้บริการกับโครงการบ้านต่างๆ ดำเนินการติดตั้งจุดทิ้งขยะติดเชื้อ สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วและขยะติดเชื้อประเภทอื่นๆ ให้แก่ลูกบ้านกว่า 20 โครงการ และที่สำนักงานใหญ่ พร้อมทั้งให้ความรู้และรณรงค์เรื่องคัดแยกขยะภายในบ้าน การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง รวมถึงการทิ้งขยะติดเชื้อประเภทอื่น  พร้อมรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ ของโครงการ

สำหรับลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ บริษัทฯ ได้เพิ่มระดับมาตรฐานการบริการ เพื่อความปลอดภัยต่อลูกค้าทุกท่าน โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้งและกำหนดให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโครงการ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้บริการได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว  เพื่อให้ลูกค้าและลูกบ้านที่อยู่อาศัยทุกท่านมั่นใจในความปลอดภัยตลอดการรับบริการ  ภายใน Sales Gallery มีการจัดที่นั่งแบบ Social Distancing เพื่อเป็นการเว้นระยะห่าง สำหรับการเข้าชมบ้านตัวอย่างและบ้านมาตรฐานในทุกหลังนั้นทางโครงการได้จำกัดผู้เข้าชมไม่เกินครั้งละ 2 ครอบครัวต่อหนึ่งหลัง เพื่อเป็นการลดความแออัดและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทุกท่าน พร้อมกันนี้ได้มีการทำความสะอาดทันทีด้วยแอลกอฮอล์ทั้งบ้านตัวอย่าง บ้านมาตรฐาน สำนักงานขายและส่วนกลางหลังจากมีการเข้าชมโครงการทุกครั้ง

การส่งเสริมในเรื่องการคัดแยกขยะติดเชื้อให้ออกจากขยะทั่วไปภายในครัวเรือนนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อสุขอนามัยที่ดีของชุมชน เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อสุขภาวะที่ดีรอบด้าน หรือ Well-being ของผู้อยู่อาศัย อีกทั้งยังส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี และปลอดภัยจากโรคต่างๆ อีกด้วย

......................................................................